ส่งเสริมอาชีพอีสาน

25 ตุลาคม, 2018 Causes One, Causes Two

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

อาชีพเกษตกรถือว่าเป็นสันหลังของประเทศไทย ชาวบ้านต่างจังหวัดหรือคนในเมืองแรกเริ่มเดิมทีล้วนแล้วแต่ประกอบอาชีพนี้้แทบจะทั้งสิ้น โดยเฉพาะในภาคอีสานที่มีพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทำนาในประเทศ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมชุมชนของคนในภาคอีสานที่เติบโตมาคู่กับการทำนา ทำให้ทักษะการทำนาถูกถ่ายทอดสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันปัญหาที่เราพบคือ เกษตกรในภาคอีสานล้วนแล้วแต่ยากจนทั้งสิ้น ผลผลิตและผลประกอบการรายได้จากเกษตรกรรมไม่แน่นอนและมีแนวโน้มค่อนข้างตกต่ำ เกษตรกรบางรายทำเกษตรกรรมเพื่อชดใช้หนี้ให้แก่นายทุนเสียด้วยซ้ำ จากปัญหาที่เราพบเจอสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ

อาชีพทางเลือก ทางออกของเกษตรกร

อย่างไรก็ดี เราพบว่า หลายชุมชนพยายามปรับตัวจากการทำอาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านภายในชุมชนหลายๆชุมชน รวมกลุ่มกันหันไปหาอาชีพทางเลือก ทำเป็นอาชีพเสริม เพื่อหารายได้มาจุนเจือในส่วนที่ขาดตกบกพร่อง โดยกว่า 90% เป็นผู้หญิงที่หันมาทำอาชีพ หัตถกรรม โดยอาศัยทักษะ การเย็บ ปัก ถัก ร้อย มาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

 

มูลนิธิรักษ์ไทย ได้คลุกคลีกับชาวบ้าน ทำให้เห็นถึงปัญหาในการเลือกประกอบอาชีพทางเลือก ซึ่งหลายๆชุมชนมีทักษะในการประกอบผลิตภัณฑ์ แต่ขาดต้นทุนในการริเริ่มโครงการ บางชุมชนมีทั้งทักษะและต้นทุนแต่ไม่มีช่องทางในการจัดจำหน่าย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ รักษ์ไทย จะเข้าไปช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพทางเลือกได้อย่างเต็มที่

 

จุดมุ่งหมาย

  • สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทางเลือกให้แก่ชาวบ้านในภาคอีสาน รวมถึง ทักษะการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อยผลิตภัณฑ์ ของชุมชนและคู่แข่ง

วัตถุประสงค์

  • การให้โอกาสทางด้านการประกอบอาชีพทางเลือก นอกเหนือจากเกษตรกรรม รักษ์ไทยเตรียมกิจกรรมต่างๆในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ประกอบด้วย การสนับสนุนทักษะหัตถกรรม การอบรมชุมชนรายปี และประชุมชุมชนรายเดือนเพื่อติดตามผลความก้าวหน้า
  • การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาทักษะการทำหัตถกรรมชุมชน มีสภาพคล่อทางการเงิน แม้ผลผลิตจากการเกษตรกรรมจะลดน้อยลงก็ตาม

 

Name of organisation : Raks Thai Foundation

Project Period : 1 Years

Project Budget : 2,300,000 THB approx.

Location : Ubon Ratchathani Province, Buriram Province,Thailand

 

 

บริจาคตอนนี้
1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

“เด็กลูกแรงงานข้ามชาติหลายคน กำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่ว่าด้วยการให้ มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษา โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา”

บริจาคตอนนี้

“เพราะในป่าและบนดอยยังมีชีวิตอีกนับร้อยที่รอการช่วยเหลือ”

ความเห็นล่าสุด
    หมวดหมู่