คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

 

คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เข้าพบ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.คุมะโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อส่งต่อไปยังสภากาชาด ประเทศญี่ปุ่น

(จากซ้าย) คุณยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย / ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ ประธาน มูลนิธิรักษ์ไทย / ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย / Mr.Junichi Yamashita, Chairman บจ.เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท / คุณจิรนันท์ ผู้พัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท / คุณอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส บจ.เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท

เชฟรอน

เชฟรอน

เพิ่มโอกาสแก่เด็กและผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดูงาน จ.นครราชสีมา

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านแจ่มน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่