ครัวโรงเรียน…สร้างสุข

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาทักษะผู้นำและเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” Healthy Canteen ให้ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว อยุธยา

หลังจากที่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป มูลนิธิรักษ์ไทย และไทยโพลีคอนส์ ได้เข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงโรงอาหารแห่งใหม่ ด้วยการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน เพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาล ถูกสุขลักษณะ และสามารถรองรับการใช้งานของนักเรียนที่มีจำนวนมากได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการจัดการขยะอย่างครบวงจร โครงการนี้โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากการบริจาคของลูกค้า บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผ่านกล่องบริจาค มูลนิธิรักษ์ไทย และได้รับการสนับสนุนการออกแบบก่อสร้างที่ได้มาตรฐานจาก บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า โครงการครั้งนี้เป็นการทำโครงการแบบบูรณาการ ทางมูลนิธิฯได้จัดอบรมด้านโภชนาการและสุขาภิบาลให้กับครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน และนำแนวคิดการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของเยาวชน Youth Leadership Developmentหนึ่งในภาระกิจหลักของทางมูลนิธิฯ ซึ่งผสานการทำกิจกรรมนี้ไปในช่วงเวลา “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนอีกด้วย ความรู้นี้ปรับใช้ในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาสุขศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความยั่งยืนของโครงการ ผ่าน 3 หัวข้อหลักในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ได้แก่ ผู้นำเรื่องแยกขยะเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพ ผู้นำด้านอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพยั่งยืน และผู้นำด้านการส่งความรู้จากรุ่นสู่รุ่น น้องๆในงานยังได้พบกับ คุณ แมกซ์ นันทวัฒน์ แชมป์จากรายการ Master Chef Season 3 ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารเมนูอร่อยๆที่สามารถทำทานเองได้ที่โรงเรียนอีกด้วย

โดยในงานนี้มีผู้บริหารจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม ได้แก่ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล มร. อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด คุณปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ ไทยโพลิคอส์ จำกัด มหาชน คุณกัลยาณี นรสิงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1 ดร. เสน่ห์ ชาติจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียน และภาคส่วนต่างๆ

“รักษ์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนครับ”