มูลนิธิรักษ์ไทยและ Thoresen Thai Agencies PLC

 

มูลนิธิรักษ์ไทยและ Thoresen Thai Agencies PLC รับรางวัล Asia responsible entrepreneurship awards 2016 ประเภท Social Empowerment จากโครงการกล้าทำดี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

เชฟรอน

เชฟรอน

เพิ่มโอกาสแก่เด็กและผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดูงาน จ.นครราชสีมา

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านแจ่มน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่