เชฟรอน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ไทย ในโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและบทบาทผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย (ตรงกลาง) ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 9,700,000 บาท (หรือ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) แก่นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย (ขวามือ) และคุณสุนีย์ ตาฬวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย (ซ้ายมือ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพแก่เด็กและผู้หญิงกลุ่มเปราะบางในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านแจ่มน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

เข้าพบ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย