เชฟรอน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ไทย ในโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ และบทบาทผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย (ตรงกลาง) ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 9,700,000 บาท (หรือ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ) แก่ นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย (ขวามือ) และ คุณสุนีย์ ตาฬวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย (ซ้ายมือ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและศักยภาพแก่เด็กและผู้หญิงกลุ่มเปราะบางในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านแจ่มน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

เข้าพบ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย