ONYX Hospitality Group ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

 

มูลนิธิออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นำโดยนางสาวทวีรัตน์ จารุพัฒนาพงศ์ (แถวหน้า-ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริจาคถุงยังชีพจำนวน 220 ชุด ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งร่วมกันบรรจุโดยพนักงานจิตอาสาของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มอบให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อให้ทางทีมงานของมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป

 

เชฟรอน

เชฟรอน

เพิ่มโอกาสแก่เด็กและผู้หญิง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดูงาน จ.นครราชสีมา

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด

ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านแจ่มน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่