โครงการ รายละเอียด

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อเวลา 06.10 น. วันที่ 28 ก.ค. 2561 เกิดเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนชาวบ้านชาวลัวะบ้านห้วยขาบ ม. 7 ต. บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน บ้านที่ถูกดินทับมีจำนวน 4 หลัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 21 (1 คน) บ้านเลขที่ 29 (3 คน) บ้านเลขที่ 30 (1 คน) บ้านเลขที่ 67 (3 คน) ทั้งหมดอยู่ในบ้านห้วยขาบ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนอีก 7 คนสูญหาย ภายหลังพบว่าเสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย เป็นเด็ก 2 ราย ผู้ใหญ่ 6 ราย ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาผู้หญิง หรือ WE-NAN project 1 ราย มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับผ่านครูในพื้นที่ ยืนยันข้อมูลและแจ้งเหตุภายใน 72 ชั่วโมง ผ่านระบบ Line communication (All Raksthai staffs and Lancome project) โดยสนับสนุนยากันยุงเบื้องต้นผ่านครู กศน. ที่ประจำอยู่บ้านห้วยขาบ ลงพื้นที่วันที่ 31 ก.ค. และวันที่ 1 ส.ค. และสนับสนุนชุดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสำหรับ 65 ครัวเรือน พร้อมทั้งประเมินเร่งด่วน หรือ Rapid Assessment ทางรักษ์ไทยได้มีการช่วยหากิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ประสบภัยมีรายได้ในเวลาที่ต้องอยู่ในศูนย์พักพิง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมนี้สามารถช่วยลดความเครียด ทั้งนี้ยังสามารถสร้างรอยยิ้มและเพิ่มความหวังให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยได้อีกด้วย

มูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งสนับสนุนงานภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ เราจะให้ความช่วยเหลือทันทีโดยใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังให้กับผู้ประสบภัย ตั้งเเต่หลังเกิดเหตุไปจนถึงการพัฒนาชุมชนให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยการทำแผนภัยพิบัติชุมชนอย่างมีส่วนร่วม สามารถร่วมบริจาคผ่าน QR code ในรูปภาพลำดับเเรก เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจะนำเงินที่ได้มาพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงและอยู่ได้อย่างมั่นคง

เพราะการช่วยเหลือรอไม่ได้

จุดประสงค์

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจเเละทางด้านอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ เเละจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในเวลาที่ผู้ประสบภัยต้องอยู่ในศูนย์พักพิง ทางรักษ์ไทยได้มีการจัดหากิจกรรมให้ผู้ประสบภัยทำในเวลาว่าง โดยการให้ผู้ประสบภัยเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อเป็นการหารายได้ในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง

 

ทั้งนี้ ทางรักษ์ไทยยังมีแผนการพัฒนาชุมชนหลังจากเกิดภัยพิบัติทั้ง 3 ข้อนี้
1. เพื่อลดความเสี่ยงภัยต่อภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น ๆ
2. เพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของชุมชน ในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
3. วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงภัย เเละการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

ทำแผนภัยพิบัติชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ทั้ง 7 ข้อ
1. ชุมชนมีความเข้าใจถึงความแตกต่างของ “ภัย” “ภัยพิบัติ” และ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนถึงภัยพิบัติและพื้นที่ที่เสี่ยงภัยพิบัติ รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
4. เพื่อคัดเลือกภัยพิบัติความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนเป้าหมาย
5. ชุมชนคัดเลือก เเละประเมินศักยภาพของชุมชน โอกาสและอุปสรรคต่อการจัดการภัยพิบัติ
6. เพื่อวิเคราะห์หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน
7. จัดทำแผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หญิง เด็กผู้หญิง ผู้ชายเเละเด็กผู้ชายในพื้นที่ จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ หมู่ 7 บ้านห้วยขาบ

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ

โครงการที่คล้ายกัน

หน้ากากผ้าที่ปลอดภัย เพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างพลังให้สตรีและเด็กในการทำงานเพื่อบรรเทาความรุนแรงและสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมรับภัยพิบัติน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม