ตราด

1140/35 ม.12 ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ. ตราด 23000

Tel. 039-521080

Fax. 039-525293