นครศรีธรรมราช

11 ถนนชลประทาน 4 ขวา 2 ตำบลนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Tel. 075-450779

Fax. 075-450779