ปัตตานี

300/114 หมู่บ้าน อุมทอง ถ. หนองจิก 1 ต. รูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี

Tel. 073-336-994

Fax.