ปัตตานี

300/114 หมู่บ้าน ออมทอง ถ. หนองจิก 1 ต. รูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000

Tel: 073-336995

Fax: 073-336994