พะเยา

231 หมู่. 14 ต. ท่าวังทอง อ. เมือง จ. พะเยา 56000

Tel. 053-828334,053-828128
Fax. 053-828334