อุดรธานี

273 ถนน อำเภอ ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000

Tel. 042-222667, 042-329193

Fax. 042-222667