อุบลราชธานี

335/2 ถนน พโลชัย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000

Tel. 045-240136

Fax. 045-240136