เชียงใหม่

113/9 หมู่ 4 ถ.เจริญเมือง ซอย 8 (ซอยไก่แดง) ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
Tel. 053-246782
Fax. 053-308169