เชียงใหม่

113/9 ถ. เชียงใหม่ – ลำปาง ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
Tel. 053-246782
Fax. 039-544464