มูลนิธิรักษ์ไทยเข้าพบอาร์เอส

แนะนำตัวทีมงานใหม่

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน และคุณธมนพร แท้สูงเนิน ผู้ประสานงาน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย เข้าพบบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) แนะนำตัวทีมงานใหม่ เพื่อมอบของที่ระลึกแด่ คุณนุสรา คงสุจริต ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ คุณระวิวรรณ นุชนาคา เจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานสื่อสารองค์กร ขอแสดงความนับถือ

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย