มูลนิธิรักษ์ไทยเยี่ยมเยือน TNN 24

มอบของที่ระลึก

คุณประเสริฐ แต่งฤทัยธรรม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และคุณธมนพร แท้สูงเนิน ผู้ประสานงาน เป็นตัวแทนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ได้มีโอกาเข้าเยี่ยมเยือนสื่อมวลชน ช่อง TNN 24 เพื่อมอบของที่ระลึกแด่ คุณชล วจนานนท์ และ คุณทิน โชคกมลกิจ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร สถานีโทรทัศน์ TNN 24 ขอแสดงความนับถือ

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย