Chi Va Pa Doi

25 October, 2018 Causes One, Causes Two

“เพราะในป่าและบนดอยยังมีชีวิตอีกนับร้อยที่รอการช่วยเหลือ”

วัฒนธรรมและประเพณีในพื้นที่ต่างๆ ล้วนมีความแปลกและแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ ( ชาวปกากะญอ)บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้หญิงจะต้องเป็นผู้ตาม มีหน้าที่ดูแลบ้านและเลี้ยงดูบุตร จึงทำให้ผู้หญิงไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้ง เพราะผู้ชายเป็นคนทำงานหาเงินเข้าบ้านคนเดียว เขาจึงมีอำนาจ ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน ชาวปกากะญอ ได้อาศัยในพื้นที่ ที่เป็นทรัพย์กรธรรมชาติของประเทศไทย ที่เรียกว่า ป่าต้นน้ำ ที่ทุกคนในประเทศต้องใช้เพื่อดำรงชีวิต เราจึงเห็นว่าควรพัฒนาความเป็นอยู่ของพวกเขา ด้วยการไม่ทำลายทรัพย์กรธรรมชาติ

มูลนิธิรักษ์ไทย จึงเล็งเห็นถึงเสรีและสิทธิของผู้หญิง จึงให้ความรู้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ ที่สามารถทำได้ที่บ้าน แล้วยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทางมูลนิธิรักษ์ไทย ได้จัดงาน “มหกรรมอาหารรักษ์ป่า : ชีวา-ป่า-ดอย” ภายในงานมีการนำงานฝีมือหัตถกรรมและทอผ้ามาจัดวางจำหน่าย โดยการเสริมความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า ให้ผู้หญิงได้ออกมาเรียนรู้การค้าขาย พบปะผู้คน ให้เขามีความกล้ามากขึ้น และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

MORE ALIVES IN TO THE FORREST

 

 

 

“The project will increase income stability from alternative sources than intensive farming, will increase the capacity building related to business and marketing planning for the women groups. The project will help to from 10 women business groups and strengthen those business groups networks to increase. production capacity and enhance experience sharing/co-learning among the groups and networks. The project will assist the project participants to improve their income security and living standard by promoting alternative income generation while increasing market distribution. Gender participation and natural resources management by introducing and improving environmental friendly products. There will be more cooperation with government and local administration for further support to women groups developed under the project. The project will support them to access funding from local administration for secured income-generating activities and further opportunities to lift-up quality of life.”

Final Goal

  • Women groups in highland communities Chiang Mai province. them ‘s develop ability In the occupation.  Reach the potential marketing and social.

Purpose

  • Women groups in highland communities Chiang Mai province increase their income by developing alternative invironmentally friendly farm and off-farm production.
  • Women groups have reinforced their business capacities and their small business is sustainable.
  • Collaborative and multi stakeholders networks at the provincial level composed of government representatives, non-profit organization, local administration organizations and organizations and private sector provide active support to promote women groups income generating activities.

Target group

  • Women groups in highland communities Chiang Mai province

 

Name of organisation : Raks Thai Foundation

Project Period : 1 Years

Project Budget : 2,300,000 THB approx.

Location : Chiangmai, Thailand

DONATE NOW
1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

“เนื่องด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ และ  การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่ออกดอกดอกผลตามที่เกษตรกรหวัง เกษตรกรหลายคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์”

DONATE NOW

“เกิดเหตุไม่คาดฝัน ดินถล่ม บ้านห้วยขาบ จ.น่าน หลังฝนตกหนักตลอดคืนในพื้นที่ชุมชน ทำให้ดินชุ่มน้ำและรับน้ำไม่ไหว สไลด์ทับบ้านเรือนกว่า 4 หลัง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย”

DONATE NOW

“Migrant children are experiencing problems with accessing education; which contradicts basic human rights, as all humans have the right to be educated without discrimination, regardless of race or religion”

DONATE NOW
Recent Comments