บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

 

มูลนิธิรักษ์ไทย ขอขอบคุณ บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ภาคเหนือ เครือข่ายพันธมิตรของเราที่ช่วยระดมทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร  เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ มีประชาชนได้รับผลกระทบถึง 104,838 คน บางส่วนประสบปัญหาความขาดแคลนอาหาร และการดำรงชีวิตในช่วงที่ประสบภัยน้ำท่วม เช่น บางครอบครัวไม่สามารถเข้าอาศัยในบ้านเรือนได้ตามปกติและสัญจรในพื้นที่ด้วยความยากลำบาก มูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้าช่วยเหลือโดยจัดเตรียมถุงยังชีพที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

Chevron Company (Thailand)

Chevron Company (Thailand)

Sponsored a Study Tour for Female Disaster Victims to Nakorn Ratchasima

AXA Insurance Company

AXA Insurance Company

Supported the Construction of System of Weirs for Ban Jam Noi Village, Chiang Mai

Central Family Mart Company Worked with Raks Thai

Central Family Mart Company Worked with Raks Thai

to Produce the “Ma Ma-Ma Miao” Fund