คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

 

คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เข้าพบ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.คุมะโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อส่งต่อไปยังสภากาชาด ประเทศญี่ปุ่น

(จากซ้าย) คุณยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย / ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ ประธาน มูลนิธิรักษ์ไทย / ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย / Mr.Junichi Yamashita, Chairman บจ.เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท / คุณจิรนันท์ ผู้พัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท / คุณอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส บจ.เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท

Chevron Company (Thailand)

Chevron Company (Thailand)

Sponsored a Study Tour for Female Disaster Victims to Nakorn Ratchasima

AXA Insurance Company

AXA Insurance Company

Supported the Construction of System of Weirs for Ban Jam Noi Village, Chiang Mai

Central Family Mart Company Worked with Raks Thai

Central Family Mart Company Worked with Raks Thai

to Produce the “Ma Ma-Ma Miao” Fund