โครงการ รายละเอียด

Prevention of HIV/AIDS Among Migrant Workers in Thailand

The first phase of the Prevention of HIV and AIDS among Migrant Workers in Thailand (PHAMIT) Project reached over 480,000 migrants with HIV prevention activities in 22 provinces between 2003-2009. Using a combination of strategies, PHAMIT partners improved migrants’ awareness and knowledge of HIV, increased condom use, and supported the uptake of proper reproductive and sexual health services as well as VCCT. “Migrant Friendly” health services that utilize Migrant Health Assistants at public hospitals were also established in ten provinces. While much has been accomplished, there are still gaps in ensuring comprehensive HIV services for migrants in Thailand.

Target Group

Migrant Workers

Target Area

มูลนิธิรักษ์ไทย เลย อุดรธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ นนทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ปัตตานี มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ หนองคาย มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ เชียงใหม่ ตาก มูลนิธิพัฒนรักษ์ กาญจบุรี ราชบุรี อุบลราชธานี สมาคมส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม นครราชสีมา ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา สตูล สงขลา มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เชียงราย ตาก ปทุมธานี นนทบุรี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต

โครงการที่คล้ายกัน

Regional Artemisinin-resistance Initiative 2 Elimination (RAI2E)

READ MORE

Zero Malaria! Civil society is engaged

READ MORE

Local Capacity Initiative (LCI)

READ MORE