โครงการ รายละเอียด

Youth Leadership Development Project (YLD)

The National Children & Youth Development Plan 2012-2016 Thailand has a vision of children and youth who lead secure, healthy, happy, and creative lives. The goal of the plan is to enable children and youth to lead a secure life; to have physical and mental well-being; to develop morality, ethical awareness and a civic mind; to express themselves creatively and with no inhibitions in accordance with the democratic way of life. Healthy development of children and youth depends on a range of supportive factors coming from family, community, and other institutions. The nature of high school or secondary education in Thailand has focused on building the children’s ability to compete for higher education at the university level. Students spend many hours in the classroom and often in tutoring institutions to compete for entrance to higher education at an institution of their choice. The in-school curriculum does not focus on being successful young adults with social skills, leadership qualities, and occupational skills.

Objectives

The specific objectives of the project are as follows:
1. 1,200 youth demontrate increased knowledge, social and technical skill, gender sensitivity, and behaviors that are results of the YLD trainning and skills building program over the project period (3 years);
2. 80 teachers from 8 secondary-level school demonstrate skills using the YLD approach of “child centered training” for youth;
3. Engagement of community, local agencies and the private sector in techical occupational skills training.

Target

Youth,  between the ages of 13-25 years.

Target Area

School Boy Girl Total
Udonthani
โรงเรียนบ้านวาปี    อ.กุมภวาปี 77 61 138
โรงเรียนบ้านตะโค   อ.กุมภวาปี 162 131 293
โรงเรียนหนองแดงวิทโดม  อ.กุมภวาปี 97 85 182
โรงเรียนบ้านดงน้อย  อ.กุมภวาปี 134 87 221
โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง  อ.กุมภวาปี

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.ประจักษ์ศิลปาคม

93

114

74

94

167

208

Nong Khai
โรงเรียนบ้านนาโคก อ.สังคม 43 38 81
โรงเรียนบ้านโสกกล้า อ.สังคม 40 46 86
โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อ.สังคม 31 44 75
โรงเรียนบ้านเทพประทับ อ.สังคม 64 58 122

โรงเรียนซำเจียง-ดงป่าเปือย อ.สังคม

โรงเรียนบ้านหนอง อ.สังคม

โรงเรียนบ้านท่ากฐิน อ.ศรีเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านขุมคำ อ.ศรีเชียงใหม่

45

49

33

24

46

54

27

29

91

103

60

53

Total 1,006 874 1,886

Source: Fictitious data, for illustration purposes only

โครงการที่คล้ายกัน

“Kla Tum Dee” Stop Bullying and Violence

READ MORE

Migrant Children Education and Life Skills

READ MORE