Raks Thai Foundation ยกระดับบริการเชิงรุก

13 Years Stop AIDปัจจุบันแม้ว่าการระบาดของเอชไอวีในประเทศไทย ได้ผ่านช่วงการระบาดสูงสุด โดยการติดเชื้อรายใหม่โดยรวมลดลง แต่การติดเชื้อยังคงสูงอยู่ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2558 มีจำนวน 6,900 คน ซึ่งการติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันถึง 90% ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดแยกเป็น 45% เป็นการรับและถ่ายทอดเชื้อฯ จากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย 30% เกิดจากคู่สามีภรรยาหรือคู่ประจำที่ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายติดเชื้อ 11% เกิดจากเพศสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริการและลูกค้า 10% เกิดจากผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด และ 4% เกิดจากเพศสัมพันธ์กับคู่ฉาบฉวยไม่ประจำ

read more

.

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย