01 Nov

บริจาคผ่าน Big C

สถานที่ : บิ๊กซี มินิ, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
วันที่ : 01-11-2018
เวลา : 12:00 AM
ไม่ระบุข้อมูลแผนที่

วัน/เวลา
Date(s) - 01/11/2018 - 01/11/2019
All Day

สถานที่
บิ๊กซี มินิ, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

Categories No Categories


มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ Big C  เพิ่มช่องทางในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาชีวิต ของผู้คนหรือชุมชนที่ขาดแคลน

ท่านสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย โดยใช้ช่องทางผ่าน Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์, Big C มาร์เก็ต และมินิ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทย  โดยมีขั้นตอนการบริจาคดังนี้ แจ้งจำนวนยอดบริจาคผ่านแคชเชียร์ที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส และเลือก “มูลนิธิรักษ์ไทย” เป็นองค์กรการกุศลที่ต้องการช่วยเหลือ ทุก ๆ ยอดการบริจาคจะปรากฏรายการในใบเสร็จทุกครั้ง ทุก ๆ การบริจาคสามารถออกใบลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า หากต้องการใบลดหย่อนภาษี สามารถแจ้งได้ที่แคชเชียร์ ซึ่งทางมูลนิธิรักษ์ไทยจะเป็นผู้ออกใบลดหย่อนภาษี