ที เกะ คี กาแฟอินทรีย์ 100%

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ที เกะ คี เป็นเมล็ดกาแฟเกรดพรีเมี่ยมจากยอดดอย ที่ใช้ความใส่ใจในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เก็บเมล็ด  การหมัก การสี และการตากเมล็ด ตลอดถึงการการคั่ว โดยผู้หญิงชุมชนทีเกะที อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชาวปกาเกอะญอดั่งเดิมที่ใส่ใจธรรมชาติ รักและดูแลผืนป่า

สนใจติดต่อ
Line :  091 9389038
Facebook : กาแฟทีเกะ