ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “การฝึกอบรมคุณแม่ชาติพันธุ์ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” ในตะกร้าเรียบร้อย