ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “เงินทุนเพื่อเริ่มต้นอาชีพ” ในตะกร้าเรียบร้อย