ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “เครื่องจักรเย็บผ้า 1 เครื่อง” ในตะกร้าเรียบร้อย