ดูตะกร้าสินค้า เพิ่ม “เงินทุนเพื่อเริ่มต้นอาชีพ (ช่วยน้ำท่วม)” ในตะกร้าเรียบร้อย