กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหมู่บ้านทุ่งอ้าว

โพสเมื่อ : 29 มกราคม 2564

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหมู่บ้านทุ่งอ้าว ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

     กลุ่มนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากให้ชุมชนมีรายได้ อยากให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยคนในชุมชน ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานแล้วและคนที่ตกงาน หรือแม้แต่เด็กนักเรียนที่อยากหาเงินก็มารับจ้างกล้วยไปปลอกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีจุดเด่น คือ

     การทอดที่กรอบเนื้อไม่บางไม่หนาจนเกินไป มีรสชาติที่หลากหลาย สามารถส่งขายในตัวจังหวัดน่าน จังหวัดใกล้เคียงและโรงงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างดี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจังหวัดน่านและใกล้เคียงว่า  "กล้วยเบรคแตก ทุ่งอ้าวบานาน่า อร่อยจนหยุดไม่ได้ " ใครผ่านไป อย่าลืมแวะไปลลงชิมกันนะ...

ทัศนคติดี... อะไรก็ย่อมดี...

     คุณเทียมศิลป์ เป็นหัวหน้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย เล่าว่า ตอนที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการทำระบบรายรับ-รายจ่าย ทางกลุ่มได้แต่ทำไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ได้ แต่เมื่อทาง มูลนิธิรักษ์ไทยได้เข้าไปอบรมเรื่องการทำ ระบบรายรับรายจ่าย ทำให้กลุ่มมีการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งกว่าเดิม ดังคำที่ว่า เพราะรู้ “ต้นทุน-กำไร ทำให้เราดำเนินธุรกิจต่อไปได้” ซึ่งในตอนนี้ทางกลุ่มก็ได้มีการวางแผนกันเพื่อที่จะลดต้นทุน เช่น หาแหล่งน้ำมันปาล์มราคาถูก เป็นต้น เพื่อผลของกำไรและความยั่งยืนต่อไปในกิจการและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในกลุ่มต่อไป

เรื่องราวอื่นๆ

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

แต่เดิมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มะลิ ผู้หญิงเวลาแต่งงาน ฝ่ายชายจะมีสิทธิ์เลือกคู่ครอง โดยที่ฝ่ายหญิงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม...

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้ายกี่กระตุก

ผ้าทอลายเฉพาะ ขึ้นชื่อ จ.น่าน เรียกว่า ลายนาน้อย

บ้านก่อก๋วง ชุมชนชาวลัวะ

อยากพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ และเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

จากความพยายามตั้งแต่เริ่มต้น ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็สามารถเป็นผู้นำได้หมด ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราจะตั้งใจทำขนาดไหน