บ้านก่อก๋วง ชุมชนชาวลัวะ

โพสเมื่อ : 29 มกราคม 2564

บ้านก่อก๋วง ชุมชนชาวลัวะ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

จากเกษตรกรทั่วไป มาเป็น แกนนำโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการหญิง

    “โซดา” หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มได้เล่าว่า  เธอเพิ่งเรียนจบปริญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  เหตุผลที่โซดาเลือกเรียนสาขานี้เพราะอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง ภายหลังเรียนจบเธอกลับมาทำงานที่บ้าน แม้จะโดนดูถูก ว่า เรียนจบก็สูงแต่ทำไมมาปลูกผัก ทำไมไม่ไปทำงานในเมือง แต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจ

     หากกลับเอาคำพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงผลกดันในการทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ เธออยากพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ และเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร  โดยให้คนสามารถเข้ามาซื้อผักในสวนได้และมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น สวนดอกไม้เมืองหนาว พร้อมจุดเช็คอิน อีกด้วย

ผักปลอดสารพิษ

     ชาวชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์และปลูกผัก  เกือบตลอดทั้งปีที่สามารถผลิตผัก หลากหลายชนิดเ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักชี ผักกาด ส่งไปยังร้านอาหารทั่วอำเภอ บ่อเกลือ ปัวและเมืองน่าน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สัญจรผ่านชุมชน  เรียกได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยที่สำคัญให้กับคนทั่วจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้

กลายเป็นแหล่งผลิตผักที่สำคัญของ จ. น่าน

     ในปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มปลูกผักฯ ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะจัดตั้งกลุ่มให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจะจัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางให้ใครก็สามารถมาปลูกผักได้ ซึ่งโซดาเป็นคนริเริ่มแนวคิดดังกล่าวและในอนาคตโซดามีความตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับการปลูกผักของที่นี่ให้เป็นผักปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มทั้งมูลค่าและคุณค่าให้กับผักซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตโดย กลุ่มปลูกผักฯ บ้านก่อก๋วงอีกด้วย

บ้านก่อก๋วง ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงการปลูกผักเพื่อให้มีรายได้เท่านั้น  วิถีการดำเนินชีวิตของคนที่นี่ยังคงตระหนักและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในชุมชน รวมถึงทุกคนทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการที่ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการปลูกพืชเพราะรู้ว่าชีวิตพวกเค้าอาศัยอยู่ป่าต้นน้ำ และทุกคนในชุมชนมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

เรื่องราวอื่นๆ

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

แต่เดิมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มะลิ ผู้หญิงเวลาแต่งงาน ฝ่ายชายจะมีสิทธิ์เลือกคู่ครอง โดยที่ฝ่ายหญิงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม...

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหมู่บ้านทุ่งอ้าว

กล้วยเบรคแตก ทุ่งอ้าว ใครได้ลองแล้วจะ "หยุดไม่ได้"

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้ายกี่กระตุก

ผ้าทอลายเฉพาะ ขึ้นชื่อ จ.น่าน เรียกว่า ลายนาน้อย

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

จากความพยายามตั้งแต่เริ่มต้น ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็สามารถเป็นผู้นำได้หมด ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราจะตั้งใจทำขนาดไหน