“ทิปปี้” สุพรทิพย์ ช่วงรังษี

“ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วม เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยที่ฉาบฉวย แต่เป็นการช่วยอย่างรากลึก เพื่อให้เขาอยู่ได้เอง เพื่อตัวของเขาเอง ด้วยชีวิตของเขาเองและเป็นชีวิตที่มีคุณภาพ”