walkinhershoes2019

walkinhershoes2019k

Walk in Her Shoes

1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ติดอันดับ 5 ของโลก ทำงานเพื่อยุติปัญหาความยากจน และรักษาศักดิ์ สิทธิของมนุษย์ทุกคน ประเด็นที่เราส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในสังคมมากที่สุดคือความเท่าเทียมกันทางเพศ มุ่งส่งพลังให้ผู้หญิงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ผลักดันบทบาททางเศรษฐกิจและภาวะผู้นำ แคมเปญ Walk in Her Shoes คือกิจกรรมรณรงค์ผลักดันความสำคัญของความเท่าเทียมกันทางเพศ พยายามนำเสนอปัญหา อุปสรรค และผลจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง จากทั่วโลก และในประเทศไทย หลายสถิติยังพูดถึง “Glass Celine” หรือเพดานกระจก เปรียบเทียบเหมือนการที่ผู้หญิงที่มีศักยภาพเท่ากับเพศชายแต่มีเพดานที่ใส สามารถมองเห็นความก้าวหน้า ตำแหน่ง ความมั่นคงที่กั้นไม่ให้ผู้หญิงเลื่อนขึ้นไปได้ ยกตัวอย่างการทำงานในตำแหน่งนักการเมือง เป็นอาชีพที่สัดส่วนผู้หญิงมีจำนวนน้อยมากในการเป็นผู้นำประเทศ ในประเทศที่กำลังพัฒนา มากไปกว่านั้นผู้หญิงในยุคที่เทคโนโลยีมีผลในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงหลายคนต้องทำมาหากิน ทำอาชีพแต่หน้าที่ในการดูแลครอบครัว บ้านและลูกก็ยังต้องดำเนินเหมือนเดิม

โพลาลอย13
โพลาลอย12
โพลาลอย14
โพลาลอย10

เจมอญ

นักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ

เด็กหญิงเจมอญ เด็กสาววัย 14 ปี เข้าเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติมูลนิธิรักษ์ไทย เนื่องจากเธอติดตามผู้ปกครองเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเจมอญมาเรียนได้ 2 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากผู้ปกครองอยากให้อยู่บ้านดูแลหลานวัย 1 ขวบ ทำให้เธอขาดโอกาสทางการศึกษา ในขณะที่เด็กผู้ชายในครอบครัวไม่ถูกเรียกร้องให้มีหน้าที่เลี้ยงน้องหรือแม้กระทั่งสลับกับเด็กผู้หญิง

เด็กผู้หญิงในพื้นที่ห่างไกลการศึกษา

เด็กผู้หญิง 2 คนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เธอทั้งคู่ใช้เวลาเดินเท้าจากบ้านมาโรงเรียน 1 วัน ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น หากฝนไม่ตก หากมีฝนก็จะทำให้การเดินทางนานขึ้นเพียงเพราะเธออยากเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เธอเล่าว่า “10 คนที่จะเดินกลับบ้านพร้อมกันทุกวันศุกร์ โดยเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่โตที่สุด 2 คน ยังต้องดูแลน้องๆ ที่อายุ 7 และ 8 ขวบ ที่เดินเท้าพร้อมกับเธอเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน”

โพลาลอย+

ผู้หญิงที่สูญเสียสามีในสามจังหวัดชายแดนใต้

ผู้หญิงสามจังหวัด ที่เผชิญสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ ทำให้สูญเสียสามีที่เคยเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดูแลค่าใช้จ่าย จากการสูญเสียครั้งนั้นทำให้เธอต้องดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวแทนสามี การเริ่มต้นประกอบอาชีพที่ขาดทั้งทักษะและต้นทุน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้หญิงสามจังหวัดต้องเผชิญ เราอยากให้ทุกท่านเข้าร่วม campaign “ Walk in Her Shoes “ การเดินของพวกเราจะเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม โดยเฉพาะกับสิ่งที่เพศหญิงเผชิญ

GIVE A HELPING

HAND TO THOSE

WHO NEED IT!

รายได้จากการบริจาคและการเข้าร่วมกิจกรรมจะนำไปใช้ในการออกแบบการช่วยเหลือสำหรับ case ที่องค์กรพบว่าเป็นการเผชิญความไม่เท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลต่อความยากจน และเป็นงานหลักของมูลนิธิรักษ์ไทย ที่มุ่งเสริมพลังผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพื่อให้ใช้ศักยภาพและมีบทบาทที่เท่าเทียมกับผู้ชาย กิจกรรม Walk in Her Shoes 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคม

Walk in Her Shoes 2017 - 2018

walkinhershoes2016-1
walkinhershoes2016-3
walkinhershoes2016
walkinhershoes2016-2
walkinhershoes2016-4
ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย