ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือเด็กและประชาชนที่ประสบอุทกภัย

Publication Date : September 19, 2022

จากสถานการณ์การเกิดพายุและมรสุมที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศไทย ฝนตกหนักเป็นระยะเวลาติดต่อนานจนส่งผลให้เกิดอุทกภัย ทีมงานรักษ์ไทยได้ทำการสำรวจข้อมูลพบว่า เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่การทำงานของรักษ์ไทยพื้นที่สูง ใน 3 อำเภอสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือ อ.แม่แจ่ม อ.กัลยานิวัฒนา อ.อมก๋อย
มูลนิธิรักษ์ไทยจึงขอเปิดรับบริจาคเพื่อระดมทุนช่วยแก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วน 2 ด้านคือ

1.ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค

จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สูงทำให้ท่อน้ำประปาภูเขา ที่หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านได้รับ ความเสียหาย การช่วยเหลือที่ดำเนินการไปแล้วเบื้องต้นคือ ซ่อมแซมระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังขาดงบประมาณที่มียังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม

2.บูรณะซ่อมแซมฝายที่ใช้ในการกับเก็บน้ำสำหรับการเกษตร

เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงผลผลิตกำลังเติบโต ต้นข้าวที่ตั้งท้องต้องการน้ำในการทำการเกษตร เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เหมืองและฝายในชุมชนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ จึงต้องการงบประมาณสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมฝายและสร้างใหม่ในหลายชุมชน

โดยเงินบริจาคหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการช่วยเหลือ
จะนำเข้า “กองทุนเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติอย่างยั่งยืน”
เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ทำงานของรักษ์ไทยพื้นที่อื่น ๆต่อไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิรักษ์ไทย
ในการช่วยเหลือเด็กๆและผู้ที่ประสบอุทกภัยได้ที่


ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย
เลขที่ 056-2-21065-4


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยอารีย์สัมพันธ์
[ทุกการช่วยเหลือสามารถลดหย่อนภาษีได้]

อัพเดทสถานการณ์การแก้ปัญหาหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2565)

 1. การแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน 
ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ ได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการทำความสะอาดพื้นที่ วางแผนซ่อมแซมสะพานที่ขาด และซ่อมฝายแบบชั่วคราวโดยใช้ท่อพีวีซี เพื่อให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้กับนาข้าวได้ในระยะนี้

2. การแก้ปัญหาแบบระยะยาว 
อยู่ในกระบวนการนัดหารือ เพื่อวางแผนการซ่อมแซมฝาย  ฟื้นฟูเหมืองในช่วงฤดูแล้งปี 2566 รวมถึงการซ่อมบริเวณริมถนนด้วยคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต
 
โดยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลังประสบอุทกภัย ถือเป็นกรณีศึกษาสำหรับชุมชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ที่จะหาทางตั้งรับและป้องกันเพื่อบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกต่อไป

Other Campaign

Bringing equal opportunities to Migrant children

Education is the basic right every children should have access for growth and to be the future of society. Raks Thai Foundation provides opportuinies for migrant children to receive equality education through our Migrant children learning center. Be a part of us to bringing equal opportunities for them.

Online Sexual Harassment

Is any act in a digital communication channel relating to sexual conduct towards another person that he or she is aware that it is violating, unwanted, unconsented, not ready, or even consents in the moment, in that situation, but if it negatively affects the victim, it can also be considered sexual harassment as well.

25 Yeas of Raks Thai Foundation

“มูลนิธิรักษ์ไทย” (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การพัฒนาที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จากวันแรก ถึงวันนี้…เป็นเวลากว่า 25 ปี แล้ว ที่รักษ์ไทยได้ทำงานพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับชุมชนพื้นที่ในหลากหลายมิติ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา มากกว่า “การให้” เรา “สร้าง”

Blankets4Help​

The villages on the high mountains at North of Thailand, the weather is very cold. The lowest temperature at night is 5 degrees. Join with Raks Thai Foundation to support blankets a product นด women from Ban Huai Pu Luang. To give it for vulnerable people who suffer from cold in areas that far from Chiang Mai and Nan provinces