News

มูลนิธิรักษ์ไทยประกาศรับสมัครหน่วยงานดำเนินงานโครงการด้านวัณโรคและเอชไอวี ปี พ.ศ. 2567-2569

มูลนิธิรักษ์ไทยประกาศรับสมัครหน่วยงานดำเนินงานโครงการด้านวัณโรคและเอชไอวี ปี พ.ศ. 2567-2569

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานรับทุนหลักภาคประชาสังคม โครงการด้านวัณโรคและเอชไอวีปี พ.ศ.2567-2569 รับสมัครหน่วยงานผู้รับทุนรอง ที่สนใจเข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ

May 5, 2023
รักษ์ไทยนำส่งสิ่งของเพื่อช่วยในการคลายหนาว ที่บ้านแม่นิงใน ม.15 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

รักษ์ไทยนำส่งสิ่งของเพื่อช่วยในการคลายหนาว ที่บ้านแม่นิงใน ม.15 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

บริษัท Smile Siam Printing Service ร่วมส่งสิ่งของเพื่อช่วยในการคลายหนาว อาทิ เสื้อกันหนาว ถุงเท้า ถุงมือ โลชั่น วาสลีนและลิปปาร์ม ให้แก่ชุมชน

November 15, 2022
กิจกรรมเด็กชุมชนตลาดปลาบางเลนธานี

กิจกรรมเด็กชุมชนตลาดปลาบางเลนธานี

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีเด็กในชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

August 19, 2022
SWAROVSKI WATERSCHOOL โรงเรียนรักษ์น้ำ

SWAROVSKI WATERSCHOOL โรงเรียนรักษ์น้ำ

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 จัดกิจกรรม ฐานการเรียนรู้เรื่องน้ำ ในงาน ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน

August 19, 2022
ป่าอยู่ได้  คนอยู่ได้

ป่าอยู่ได้  คนอยู่ได้

กิจกรรม ดูแล รักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปลูกป่าซ่อมแซมพื้นที่เสื่อมโทรม ป่าต้นน้ำ พื้นที่รวม 1000 ไร่

July 26, 2022
‘มูลนิธิรักษ์ไทย’ จับมือภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาทำความเข้าใจประมวลกฎหมายยาเสพติด เรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด

‘มูลนิธิรักษ์ไทย’ จับมือภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาทำความเข้าใจประมวลกฎหมายยาเสพติด เรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด

เนื่องในวันยาเสพติดโลกประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง “ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และการลดอันตรายจากสารเสพติด” ที่ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน

June 30, 2022
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ให้การต้อนรับประธานและเลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทยในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม CARE International

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ให้การต้อนรับประธานและเลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทยในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม CARE International

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย และกรรมการอำนวยการขององค์การแคร์นานาชาติ (CARE International)

June 9, 2022
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทยและคณะผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเทควันโดเพื่อยุติการรังแก

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทยและคณะผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเทควันโดเพื่อยุติการรังแก

กิจกรรมค่ายเยาวชนเทควันโดเพื่อยุติการรังแก ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ "Hero Taekwondo Fair Play and Stop Bully” ณ จังหวัดอุบลราชธานี

June 6, 2022
มูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัว ณ จังหวัดมุกดาหาร “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว”

มูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัว ณ จังหวัดมุกดาหาร “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว”

ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาความรุนแรงในสังคม”

June 2, 2022