News

“Samsung Life Insurance 1st Online Taekwondo Youth Camp Collaborated with TRUE 5G”

ด็กนักเรียนจำนวน 292 คน จากกว่า 72 โรงเรียนในภาคตะวันออกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริมการมีต้นแบบพฤติกรรมทางบวก ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาเทควันโดอย่างสร้างสรรค์

September 20, 2021

“ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก”

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ เป็นตัวแทนกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ฮีโร่เทควันโดเพื่อยุติการรังแก” ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ซัมซุงประกันชีวิต

September 10, 2021

มูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ปฏิบัติงานโต้ตอบและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (CIS)

มูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติการตอบโต้โรคไข้มาลาเรียตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

August 18, 2021

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์

 มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ จำนวน 25 รายการ ...

July 8, 2021

มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นตัวแทน 38 องค์กร ยื่นหนังสือคัดค้านร่างกระทรวงฯ

เนื่องจาก "ร่างกระทรวงฯ ฉบับนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง"

July 2, 2021

วันสตรีสากลปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ความเท่าเทียมทางเพศ : ชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) พร้อม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และ Hotelintel.Co ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสตรีสากลปี 2564 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

April 2, 2021

มูลนิธิรักษ์ไทย และเครือข่ายเป๊ปซี่ประเทศไทย เตรียมแจกอาหารล้านมื้อ

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเป๊ปซี่ ขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ และขนมมัลติเกรนอบกรอบ “ซันไบทส์” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการ และบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ซันโทรี่และเป๊ปซี่ โดย นายโอเมอร์ มาลิค...

June 7, 2020

มูลนิธิรักษ์ไทยเตรียมแจกสบู่ล้านก้อน จากคอลเกต สนับสนุนโครงการ #SafeHands Challenge

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ บริษัทคอลเกตปาล์มโอลีพ (ประเทศไทย) จำกัด // มูลนิธิรักษ์ไทย นำโดย ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการ และคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย รับมอบสบู่ 1 ล้านก้อนจากบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีพ (ประเทศไทย) จากที่องค์การแคร์นานาชาติ ได้รับบริจาคสบู่จาก คอลเกต ให้กับสมาชิกแคร์รวม 8 ประเทศ...

June 5, 2020

เซ็นทรัลแอร์ ประเทศไทย สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งเสริมงานพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือ

(วันที่ 2 มีนาคม 2563) ณ บริษัท เซ็นทรัล แอร์ ประเทศไทย จํากัด คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิรักษ์ไทย รับมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ชุด โดยคุณสัตยา ศรีอ่อน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นทรัลแอร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิรักษ์ไทยได้ปรับปรุงสำนักงาน...

March 2, 2020