Stories

|บ้านก่อก๋วง ชุมชนชาวลัวะ

อยากพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ และเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

|การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

จากความพยายามตั้งแต่เริ่มต้น ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็สามารถเป็นผู้นำได้หมด ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราจะตั้งใจทำขนาดไหน

|กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้ายกี่กระตุก

ผ้าทอลายเฉพาะ ขึ้นชื่อ จ.น่าน เรียกว่า ลายนาน้อย

|กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหมู่บ้านทุ่งอ้าว

กล้วยเบรคแตก ทุ่งอ้าว ใครได้ลองแล้วจะ "หยุดไม่ได้"

|การทอผ้า ศิลปะแห่งเมืองน่าน

ด้วยใจที่รักในการทอผ้าและฝีมือที่มีอยู่กับตัว ทำให้ทิ้งงานทอผ้านี้ไม่ได้ โดยมีความฝันที่อยากจะทอผ้าสวย ๆ ให้กับลูกค้าทุกคนและให้บอกเล่าต่อ ๆ กันไป

|ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

แต่เดิมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มะลิ ผู้หญิงเวลาแต่งงาน ฝ่ายชายจะมีสิทธิ์เลือกคู่ครอง โดยที่ฝ่ายหญิงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม...