CSR

โครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals

โครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals

บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยและมูลนิธิเป๊ปซี่โค ร่วมกับมูลนิรักษ์ไทยจัดกิจกรรมปิดโครงการในวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผำ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

November 25, 2022
บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดตาลเรียง หลังโดนไฟไหม้อาคารเรียน

บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดตาลเรียง หลังโดนไฟไหม้อาคารเรียน

จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเรียน โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้อาคารเรียน ซึ่งเดิมทีเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถม 6 ห้องเรียนศิลปะ รวมไปถึงห้องคอมพิวเตอร์ที่เด็กนักเรียนใช้ในการเรียนเป็นประจำ อาคารเรียนถูกเพลิงไหม้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก

November 17, 2022
ผนึกกำลังเสริมสร้างพลังชุมชน อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 ​​​​​​​

ผนึกกำลังเสริมสร้างพลังชุมชน อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 ​​​​​​​

มูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบพระคุณมูลนิธิเป๊ปซี่โคและบริษัทเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่ได้ผนึกกำลังเสริมสร้างพลังชุมชน ผ่านโครงการอาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 หรือ Food for Good: Millions of Meals Phase 3

November 14, 2022
Raks Thai Foundation partnered up with Vitesco Technologies (Thailand) Co., Ltd. and local senior community to restore Pak Nam Prasae mangrove forests and ecosystem

Raks Thai Foundation partnered up with Vitesco Technologies (Thailand) Co., Ltd. and local senior community to restore Pak Nam Prasae mangrove forests and ecosystem

September 30th, 2022, Raks Thai Foundation partnered up with Vitesco Technologies (Thailand) Co., Ltd. and local senior community to restore Pak Nam Prasae mangrove forests and ecosystem by planting 3,500 mangrove trees for 5 rais in Rayong Province.

October 3, 2022
Food For Good อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo  ณ เชียงใหม่

Food For Good อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo ณ เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับจิตอาสา นักศึกษา พนักงานบริษัทและนายอำเภอ อ.ฝาง ร่วมกันแจกถุง "กำลังใจ"

June 21, 2022
ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และมูลนิธิเป๊ปซี่โค ลงพื้นที่แจก ‘ถุงกำลังใจ’ กันอย่างต่อเนื่อง ณ ชุมชนเอื้ออารีย์ กรุงเทพมหานคร

June 17, 2022
อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo

อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19 โดย PepsiCo

บริษัท เป๊บซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ "อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19"

June 15, 2022
อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19

อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และ มูลนิธิเป๊ปซี่โค ได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ" อาหารล้านมื้อเพื่อกำลังใจ ให้คนไทยสู้ภัยโควิด-19" ซึ่งได้จัดทำมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

June 2, 2022