เกี่ยวกับเรา

เราเป็นองค์กรพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานในประเทศไทยมานานกว่า 35 ปี

     ภายใต้การดำเนินงานหลักสากลระดับโลก ฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ เราทำงานหลัก 5 ด้านได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน ส่งเสริมบทบาทเศรษฐกิจของผู้หญิง และสุขภาพ 
     มุ่งเน้นการทำงานกับผู้หญิงเป็นหลักโดยเฉพาะผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ซึ่งไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาสังคมและกระทบคนรอบข้าง ดังนั้นสังคมจึงไม่ควรเพิกเฉยและหากทุกท่านเห็นความสำคัญและต้องการที่จะยุติปัญหาความรุนแรง ขอเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิรักษ์ไทย

คุณสามารถช่วยคนจำนวนมาก
ได้โดยการบริจาคเงินเพียงเล็กน้อย

ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ

1,268

คน
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

372

ชุมชน
ผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด

4

คน
แคมเปญเชิญชวนบริจาค

19

แคมเปญ

การช่วยเหลือในด้านต่างๆของเรา

งานเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน คือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของเด็กและเยาวชนในสังคมผ่านการเสริมสร้างพลังให้กับเสียงและการตัดสินใจของพวกเขา

สมัครเป็นอาสาสมัครมูลนิธิรักษ์ไทย

งานเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน คือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของเด็กและเยาวชนในสังคมผ่านการเสริมสร้างพลังให้กับเสียงและการตัดสินใจของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

งานเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน คือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของเด็กและเยาวชนในสังคมผ่านการเสริมสร้างพลังให้กับเสียงและการตัดสินใจของพวกเขา

 

ข่าวสารมูลนิธิฯ