เกี่ยวกับเรา

เราเป็นองค์กรพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานในประเทศไทยมานานกว่า 35 ปี

ภายใต้การดำเนินงานหลักสากลระดับโลก ฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ เราทำงานหลัก 5 ด้านได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน ส่งเสริมบทบาทเศรษฐกิจของผู้หญิง และสุขภาพ 
มุ่งเน้นการทำงานกับผู้หญิงเป็นหลักโดยเฉพาะผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ซึ่งไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาสังคมและกระทบคนรอบข้าง ดังนั้นสังคมจึงไม่ควรเพิกเฉยและหากทุกท่านเห็นความสำคัญและต้องการที่จะยุติปัญหาความรุนแรง ขอเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิรักษ์ไทย

คุณสามารถช่วยคนจำนวนมาก
ได้โดยการบริจาคเงินเพียงเล็กน้อย

ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ

421,259

คน
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

3,729

ชุมชน
ผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งหมด

89

คน
แคมเปญเชิญชวนบริจาค

20

แคมเปญ

งานของเรา

มูลนิธิรักษ์ไทยถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้เป้าหมายหลักสำคัญ 5 ประการด้วยกัน

สมัครเป็นอาสาสมัครมูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่ เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

งานเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน คือทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของเด็กและเยาวชนในสังคมผ่านการเสริมสร้างพลังให้กับเสียงและการตัดสินใจของพวกเขา

 

ข่าวสารมูลนิธิฯ

x