รักษ์ไทยชวนคุณสร้างกุศลพลิกชีวิตปี ‘66 สมทบทุน 99บาท พัฒนาผู้หญิงถิ่นห่างไกล

Campaign

Publication Date : December 16, 2022

ชีวิตของผู้คนในถิ่นห่างไกลที่ว่าลำบากแล้ว
จะยากมากขึ้นหากเกิดเป็นผู้หญิง
ด้วยบริบททางวัฒนธรรมและความเชื่อที่กดทับ
ทำให้ผู้หญิงต้องอยู่ใต้อาณัติของผู้ชาย
แม้ไม่มีความสุข ก็ปราศจากอิสระที่จะเลือกทางเดินชีวิตได้เอง

การพัฒนาเพื่อให้ผู้หญิงพึ่งตนเองได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมในสังคม
เฉกเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมเมือง
แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อาจเกิดได้ในระยะเวลาอันสั้น
เราจึงอยากขอการสนับสนุนจากคุณ
เพียง 99 บาท สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ผู้หญิงในชนบทห่างไกล
พลิกชีวิตผู้หญิงที่มีสถานะเพียงช้างเท้าหลัง สู่บทบาททางสังคมที่เท่าเทียม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงในถิ่นห่างไกล
มีความเท่าเทียม

การพัฒนา 6 ขั้น ที่เราทำ เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน

ขั้นที่ 1 ส่งเสริมความมั่นใจ เพื่อก้าวพ้นออกจากความเชื่อที่กดทับว่าผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชายอย่างเดียว
ขั้นที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่เพื่อลืมตาอ้าปากได้ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 3 ส่งเสริมอาชีพ ผู้หญิงที่มีงาน มีเงิน มีรายได้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ขั้นที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเงิน ต้องรู้จักวิธีจัดการเงิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้งอกเงยอย่างยั่งยืน
ขั้นที่ 5 สร้างบทบาททางสังคม บทบาททางเศรษฐกิจจากการมีรายได้เป็นของตนเอง กำหนดบทบาททางสังคม สร้างอำนาจต่อรองที่พาผู้หญิงออกจากการพึ่งพิงฝ่ายชายเพียงอย่างเดียว    
ขั้นที่ 6 สร้างความภาคภูมิใจ จากความมั่นใจที่จะเริ่มต้นก้าวออกจากความเชื่อเดิมๆ สู่ความภาคภูมิใจ ที่จุดประกายให้ผู้หญิงคนอื่นๆได้เดินตามเส้นทางสู่ความเท่าเทียม และหลุดพ้นจากการถูกกดขี่ ต่อยอดการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

ดังนั้น เงิน 99 บาท จึงไม่ใช่เพียงการทำบุญปีใหม่เพื่อพลิกชีวิตคุณหรือใคร
แต่คือการแสดงจุดยืนสนับสนุนความเท่าเทียม เพื่อสร้างสังคมในแบบที่คุณต้องการ


 

การดำเนินการโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเท่าเทียมของสตรีในถิ่นห่างไกลในปัจจุบัน
  • โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสตรี จังหวัดน่าน และ นราธิวาส  950 คน 
  • โครงการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพและภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส จังหวัดอุดรธานี 110 คน 
  • โครงการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 400 คน
  • โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดพฤติกรรมการเข้าป่าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี 200 คน
  • โครงการยุติความรุนแรงทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน ชลบุรี และปัตตานี เพื่อเป็นการให้ความรู้และรณรงค์ในการยุติความรุนแรงทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจากแอลกอฮอล์และสารเสพติดกับสตรีกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มมุสลิม และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จำนวน 3,000 คน 
  • โครงการเกษตรกรรมทำเพื่อโลก(She feed the world)ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน น่าน และเชียงราย โดยมุ่งหวังในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าถึงทรัพยากรทางการเกษตร เข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลายและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องใช้เวลา ทั้งกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ต้องพาผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายก้าวสู่ขั้นแรกของการพัฒนา และอยู่ร่วมทางไปด้วยกันแม้สิ้นสุดการพัฒนาแล้ว และกลุ่มสตรีเป้าหมาย ที่ต้องค่อยๆเปิดรับและเปลี่ยนแปลงจากภายใน แต่ผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นย่อมคุ้มค่า เพราะไม่เพียงการพัฒนาระดับบุคคล แต่สร้างแรงกระเพื่อมไปสู่สังคมให้เกิดความเท่าเทียม


 

ร่วมบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี : มูลนิธิรักษ์ไทย
เลขที่บัญชี : 799-2-50785-8
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน
..

ขอกุศลนี้ให้คุณมีแต่ความก้าวหน้าในปี'66
การบริจาคสามารถออกใบลดหย่อนภาษีได้

Other Campaign

Promoting Positive Mental Health in Thai Youth

The Community Development Foundation, in collaboration with Raks Thai Foundation, is committed to tackling the challenges and promoting positive mental health among Thai youth.

#Sheisme International Women's Day 2023

#Sheisme แคมเปญที่จะอยู่เคียงข้างผู้หญิงทุกคนให้ผ่านทุกเรื่องราวในชีวิต สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนภูมิใจในตัวเองที่ผ่านทุกเรื่องราวมาได้ สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองและเป็นคนที่คุณอยากจะเป็น

ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส น้ำท่วมหนักในรอบ 20 ปี

กลุ่มอาชีพผู้หญิงเดือดร้อนเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย จักรเย็บผ้าจมน้ำ เครื่องนวดแป้ง เครื่องอบขนมเสียหาย และผู้หญิงยังต้องมีภาระหน้าที่ในจัดทำอาหารให้กับคนในครอบครัว ต้องทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด เกิดภาวะเครียด อาหารที่มีอยู่เริ่มขาดแคลน ออกจากบ้านลำบาก ขาดรายได้ในช่วงเวลานี้

ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “โนรู”

จากสถานการณ์พายุโนรู เคลื่อนตัวเข้าไทยในช่วงเย็นวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ภาคอีสาน แม้ปัจจุบันพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน แต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น