พลังใจแอกซ่า ร่วมปลูกปะการัง ฟื้นฟูชายฝั่งแสมสาร

Publication Date : November 12, 2020

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยอง จัดกิจกรรม พลังใจแอกซ่า ร่วมปลูกปะการัง ฟื้นฟูชายฝั่งแสมสาร ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มจำนวนปะการังในท้องทะเล นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะโดยมูลนิธิรักษ์ไทย ทั้งนี้ ได้มีคุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมกล่าวข้อมูลของมูลนิธิและความร่วมมือในกิจกรรมนี้ พร้อมทั้งมี คุณสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทยด้วย