มูลนิธิรักษ์ไทยรับมอบเงินจากบริษัท PepsiCo

Publication Date : March 4, 2021

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย (ที่ 3 จากทางขวา) พร้อมด้วย คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย (ที่ 2 จากทางขวา) และคุณภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน (ทางขวามือ) ร่วมรับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด นำโดย คุณปริญญา กิจจาธนพันธ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอินโดจีน (ที่ 3 จากทางซ้าย) พร้อมด้วย คุณสุดิปโต โมซุมดา ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 2 จากทางซ้าย) และคุณวรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ (ทางซ้ายมือ) เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้การกับกำดูแลของมูลนิธิรักษ์ไทย โดยโครงการนี้เราจะร่วมกันพัฒนาระบบน้ำโดยการสร้างบ่อบาดาล จำนวน 250 บ่อ พร้อมทั้งสร้างฝายกันน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำลี้และแม่น้ำกวง จ.ลำพูน ให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการทำการเกษตร 

ในการนี้ ทางมูลนิธิรักษ์ไทย ขอขอบคุณ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของวัฏจักรน้ำและช่วยเหลือเกษตรกร โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ไม่ได้เป็นความร่วมมือมูลนิธิรักษ์ไทยและทางบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการร่วมมือของทางชุมชนอย่างเข้มแข็งอีกด้วย พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยอีกด้วย