“150 ปี ความร่วมมือ ไทย-ออสเตรีย”

  • Place : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  • Date : March 1, 2019 - March 3, 2019

  • Time : 06:00 - 09:00 PM

เมื่อวันที่ 1 และ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สถานทูตออสเตรียร่วมกับ  CARE Austria และมูลนิธิรักษ์ไทย  ได้ร่วมกันจัดงาน “150 ปี ความร่วมมือระหว่างความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษ “Experience Thailand” ที่สะท้อนถึงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เปราะบาง ถ่ายทอดผ่านช่างภาพชื่อดัง Alexander von Wiedenbeck และยังมีการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลง Viennese โดยศิลปินระดับโลกชาวออสเตรีย Ms. Agnes Palmisano และ Mr. Paul Gulda นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองของประเทศเมียนมา โดยเด็กจากโครงการศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากผู้สนับสนุนหลัก
CARE Österreich, TAS – Thai Austrian Society, ThaiAirwaysSwissôtel Bangkok RatchadaThai Garden Resort, the Ring International Holding, the winery Salomon und Hof, Objentis, Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.