ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 1 คัน

Publication Date : August 17, 2023

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์  จำนวน 1 คัน  จำนวน  1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

  รายการที่  1. รถโตโยต้า รีโว่ สมาร์ทแคบ พรีรันเนอร์ ยกสูง รุ่น 2.4 Mide ขับ 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

                         เกียร์ออโต้ พร้อมหลังคาแครี่บอย

กำหนดยื่นซองสอบราคาให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย   
185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม   พ.ศ. 2566 ปิดการรับซองราคาวันที่   30  สิงหาคม   พ.ศ. 2566  เวลา 12.00 น ในวันและเวลาราชการ
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30  สิงหาคม   พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น .
ณ  มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  มูลนิธิรักษ์ไทย  185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม   พ.ศ. 2566 ถึงวันที่  25 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-265-6815 คุณภาวิดา มือถือ 090-417 8889  ในและเวลาราชการ