ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณท์ หรือสิ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เวชภัณท์ จำนวน 5 รายการ

Publication Date : October 24, 2023

เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณท์ หรือสิ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เวชภัณท์ จำนวน 5 รายการ

มูลนิธิรักษ์ไทยมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ  จำนวน 5  รายการตามรายละเอียดดังนี้.-

       รายการที่  1. ถุงมือไนไตร สีฟ้า แบบไม่มีแป้ง ขนาด S จำนวน   500 กล่อง / 100 ชิ้นต่อกล่อง

       รายการที่  2. ถุงมือไนไตร สีฟ้า แบบไม่มีแป้ง ขนาด M จำนวน  1000 กล่อง / 100 ชิ้นต่อกล่อง

      รายการที่  3. ถุงมือไนไตร สีฟ้า แบบไม่มีแป้ง ขนาด L จำนวน  1000 กล่อง / 100 ชิ้นต่อกล่อง

      รายการที่  4. Medical Face Mask (ผู้ใหญ่)                      จำนวน 15,000 กล่อง / 50 ชิ้นต่อกล่อง

       รายการที่  5. หน้ากาก N95                                              จำนวน 4,300 ชิ้น / 50 ชิ้น ต่อกล่อง


กำหนดยื่นและเปิดซองสอบราคา ให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ มูลนิธิรักษ์ไทย

ผู้สนใจติดต่อสอบราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างวันที่  19 ตุลาคม  พศ. 2566  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พศ. 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815,02-2656819  วัน และเวลาทำการ (08.30 น. - 17.30 น.)