สอบราคาจัดจ้างเหมาผู้จัดงานสัมนา และ กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประจำปี 2567

สอบราคาจัดจ้างเหมาผู้จัดงานสัมนา และ กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประจำปี 2567

Publication Date : May 21, 2024

สอบราคาจัดจ้างเหมาผู้จัดงานสัมนา และ กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประจำปี 2567

มูลนิธิรักษ์ไทย มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างที่ปรึกษาจัดงานสัมมนาและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี พ.ศ. 2567

กำหนดยื่นซองสอบราคาที่ปรึกษาให้ยื่นโดยตรงต่อมูลนิธิรักษ์ไทย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปิดการรับซองราคาวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ปิดการรับซองราคา วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-265-6815 นางสาวภาวิดา วรรณบุญศิริ ในและเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

V5_TOR_งานวันยาเสพติด_67res1.pdf