เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ให้การต้อนรับประธานและเลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทยในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม CARE International

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ให้การต้อนรับประธานและเลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทยในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม CARE International

Publication Date : June 9, 2022

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย และกรรมการอำนวยการขององค์การแคร์นานาชาติ (CARE International) พร้อมด้วย ดร. ทัศณีย์ แสนจันทร์ ภริยา และนายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม CARE International ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงปารีส

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาขององค์การ CARE International และศูนย์ Asian Disaster Preparedness Center (ASPC) และได้หารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับรัฐ-รัฐ และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม โดยเฉพาะในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์