รักษ์ไทยนำส่งสิ่งของเพื่อช่วยในการคลายหนาว ที่บ้านแม่นิงใน ม.15 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

รักษ์ไทยนำส่งสิ่งของเพื่อช่วยในการคลายหนาว ที่บ้านแม่นิงใน ม.15 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

Publication Date : November 15, 2022


ขอขอบคุณ บริษัท Smile Siam Printing Service ร่วมส่งสิ่งของเพื่อช่วยในการคลายหนาว อาทิ เสื้อกันหนาว ถุงเท้า ถุงมือ โลชั่น วาสลีนและลิปปาร์ม ให้แก่ชุมชน ที่บ้านแม่นิงใน ม.15 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าปกาเกอะญอ จำนวน 45 หลังคาเรือน มีประชากรรวม 230 คน ห่างจาก ตัวอำเภอแม่แจ่มประมาณ 70 กม.ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อช่วยบรรเทาและป้องความหนาวเย็นที่กำลังปกคลุมในพื้นที่

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย เข้ามาที่หมู่บ้านเพื่อทำงานในการสำรวจแนวเขตพื้นที่การทำกินในเขตป่าร่วมกับ อบต.แม่ศึก การจัดทำฝายดักตะกอน ฟื้นฟูลำห้วยฟื้นฟูป่าและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดของชุมชน

https://www.smile-siam.com
#RaksThaiForEmergency #RaksThaiFoundation