We Sparkle

     ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่การมีหนี้ แต่อยู่ที่การบริหารจัดการหนี้ที่มีมากกว่า หรือกล่าวอีกแบบก็คือจะวางแผนและจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร และคุณจะเชื่อหรือไม่ว่ามีโครงการหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ทำงานร่วมกับ “รักษ์ไทย” ที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้

    “วี สปาร์คเคิล” (We Sparkle) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานของสวารอฟสกี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ สามารถวางแผนและจัดการการเงินได้ นำไปสู่การลดหนี้สินของตัวเองได้ด้วย อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว

     ศิริพงษ์  อาจวิชัย เจ้าหน้าที่อาวุโสมูลนิธิรักษ์ไทย เล่าถึงการทำงานโครงการ “วี สปาร์คเคิล”ให้ฟังว่า กลุ่มเป้าหมายในการทำงานกับแรงงานหญิงของสวารอฟสกี้ เนื่องจากมีจำนวนมากถึง 90 % ของแรงงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แรงงานชายสามารถเข้าร่วมได้ด้วย โดยจากการสำรวจพบว่าแรงงานหญิงเป็นกำลังหลักในครอบครัว ในการส่งเงินกลับบ้าน  ทางสวารอฟสกี้และมูลนิธิรักษ์ไทยจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมกับกลุ่มแรงงานหญิงให้รู้จักการบริหารจัดการการเงิน

     “วี สปาร์คเคิล” เข้าไปทำกิจกรรมด้านการวางแผน การจัดการเงิน การออมทรัพย์ และการจัดการหนี้ โดยในขั้นแรกพนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมการวางแผนการเงิน หลังจากนั้นหากพนักงานรายใดต้องการมาปรึกษาเป็นส่วนตัวว่าจะปลดหนี้ได้อย่างไร ก็สามารถมาพบได้ที่มุม “เวลบีอิ้งคอร์นเนอร์” (wellbeing corner)

     ตลอดระยะเวลา10 เดือนที่ดำเนินโครงการในช่วงปี 2563 ศิริพงษ์พบว่าสิ่งที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จได้คือพนักงานต้องเปิดใจยอมรับ และประจวบเหมาะกับในเดือนกุมภาพันธ์นั้น เริ่มมีกระแสข่าวการระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อเรื่องเศรษฐกิจ มีการลดวันทำงาน ลดเงินเดือน-โอที เลิกจ้าง ทำให้แรงงานหันมาสนใจโครงการนี้ ทั้งที่ตอนแรกไม่ค่อยสนใจกัน จึงได้ใช้วิกฤตนี้เป็นหัวข้อในการนำสู่การกระตุ้นให้คิดเรื่องการวางแผนการเงิน เรื่องการมีเงินเก็บออม ว่าแต่ละคนควรมีเงินเก็บสำรองไว้ใช้อย่างน้อย 3-6 เดือน เรื่องที่นำมาคุยจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมาก และถือโอกาสให้ทำบัญชีครัวเรือนไปด้วย

     เมื่อทำบัญชีครัวเรือนจะเห็นว่ารายได้หมดไปกับเรื่องใดอย่างไม่มีประโยชน์  สิ่งนั้นก็คือ “ซื้อหวย” นั่นเอง ซึ่งตรงนี้ทางโครงการได้แนะนำให้ลองดูข้อมูลสลากออมสินหรือสลากของสถาบันการเงินอื่นเป็นทางเลือกเพื่อพิจารณา เพราะอย่างน้อยเงินต้นก็ไม่หายสูญไป

     บางเรื่องเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติ ที่พนักงานไม่เข้าใจว่ามีหนี้แล้วจะออมได้อย่างไร ทาง “วี สปาร์คเคิล” ก็ได้ให้คำแนะนำและชี้ชวนให้เห็นถึงวงจรการเกิดหนี้และการบริหารหนี้ อย่างเช่นไม่ควรเป็นหนี้จากการกดเงินบัตรเครดิต เพราะดอกเบี้ยสูง แต่บางคนก็ทำไปแล้วเพราะจำเป็นต้องนำเงินไปรักษาพ่อแม่ที่ป่วย แล้วก็พยายามรักษาเครดิตด้วยการจ่ายขั้นต่ำแต่เงินต้นไม่ลดลงสักที อย่างนี้ก็ต้องแนะนำให้เข้าสู่โครงการคลินิกแก้หนี้ของภาครัฐ

     สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อจบโครงการ “วี สปาร์คเคิล” การปรับทัศนคติของแรงงานหญิงต่อการวางแผนการบริหารเงิน และการปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นคนที่มีหนี้น้อยลงหรืออย่างน้อยก็เปล่งประกายสดใสมากขึ้นเมื่อปลดหนี้ได้

Other Projects

She made it

” project aims to empower women who face restrictions and have limited power, voice and choice to have skills, resources, and opportunities to compete in markets and gain power to control and benefit from economic gains.

Nan Province Women’s Empowerment

Nan, one of Thailand’s seventy six provinces lies in upper Northern Thailand and is host to many different ethnic minority groups. Majority of these members are barely literate and have insufficient knowledge to get ahead in life.

Rights and Opportunities for Female Migrant Workers

If someone asked you what a “migrant worker” looks like, most people will think of a strong man who works in a labor-intensive job.

Empowering Women Affected by Conflict to Reduce their Gender-Related Vulnerability and Access Support in Deep South Provinces of Thailand

จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความตึงเครียดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมา 10 กว่าปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่นั่น โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเผชิญปัญหาความยากจน ความรุนแรงทางเพศ และการติดยาเสพติด ซึ่งมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง