ผู้หญิงเลี้ยงไก่ไข่

Publication Date : January 12, 2022

ผู้หญิงเลี้ยงไก่ไข่

การรวมตัวของผู้หญิงบ้านห้วยโค้งเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านอาหารการกินและความ
เป็นอยู่ของชุมชนพบว่าคนในชุมชนทุกครัวเรือนต้องซื้อไข่ไก่ไว้เป็นอาหารประจำครอบครัวอย่างน้อย30 ฟองต่อเดือน  จากร้านค้าในตัวอำเภอ หรือ ร้านค้าในชุมชน เพราะ ไข่นำไปทำอาหารได้หลายอย่าง ไม่ว่าต้ม ทอด หรือส่วนผสมในการทำอาหารอย่างอื่น  และไข่ถือเป็นอาหารสำคัญสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆ บางครั้งไข่แค่ฟองเดียวสามารถกินได้ทั้งครอบครัว ทั้งนี้ไข่เป็นแหล่ง โปรตีนคุณภาพสูง วิตามิน และ แร่ธาตุ ที่จำเป็นต่อร่างกาย  บทบาทในการควบคุมน้ำหนัก  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ การทำงานของสมอง  สุขภาพของดวงตาและอื่นๆ อีกมากมาย

จากสถานการณ์การระบาดของโควิดที่มีความรุนแรงการมาซื้อหาอาหารในตัวอำเภอชาวบ้านเริ่มมีความยากลำบากขึ้นประกอบกับปัจจุบันไข่ไก่มีการปรับราคาขึ้นมากและมีภาวะไข่ไก่ขนาดตลาดในพื้นที่อมก๋อย เพราะในอำเภออมก๋อยไม่มีการเลี้ยงไก่ไข่ ต้องพึ่งไข่ไกจากอำเภอสันป่าตอง หรือจังหวัดลำพู

กลุ่มผู้หญิงเคยเห็นโรงเรียนในชุมชน เลี้ยงไก่ไข่ มาหลายปีจึงอยากลองเลี้ยงไก่ไข่ กันดูบ้าง  จึงได้ร่วมกันสร้างเล้าสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชนขึ้นมา โดยขอความร่วมมือจาก สามี มาช่วยตัดไม้ และ ก่อสร้าง เล้าไก่ขนาด 4x8เมตร  เมื่อสร้างเล้าไก่เสร็จทางกลุ่มได้แบ่งเวรในการดูเลี้ยงไก่  โดย ไก่เริ่มเลี้ยง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เป็นไก่สาวพร้อมไข่  หลังจากเลี้ยงประมาณ 30 วันไก่เริ่มออกไข่ให้ได้ ทุกคนดีใจ เริ่มได้เก็บไข่ทุกๆวันจนเดียวนี้ไก่ไข่วันละ 85-90 ฟอง ผลผลิตจะจำหน่ายในชุม และ แบ่งให้ผู้เลียงสัปดาห์ละ 10 ฟอง การขายให้กับคนในชุมชนในราคาที่ถูกกว่าร้านค้า 

การเลี้ยงไก่ไข่ ในชุมชนนับว่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ประกันว่าในชุมชนจะมีไข่ไก่บริโภคตลอด ถึงว่าข้างนอกจะไม่มีไข่ไก่ มาจำหน่ายเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ถึงแม้ว่ามีไก่แค่100 ตัว แต่การเลี้ยงไก่ไข่ครั้งนี้ นอกจากการสร้างแหล่งอาหารให้ครัวเรือน ชุมชน แล้วไก่ไข่ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้หญิงอีกทางหนึ่ง  สร้างการเรียนรู้การทำงานกลุ่ม  การแบ่งบทบาทหน้าที่การแบ่งงานกันทำ สร้างการยอมรับจากชุมชนและ
ครอบครัว ถึงศักยภาพและความสามารถของผู้หญิง    การเลี้ยงไก่ไข่นอกจากได้ผลผลิตคือไข่ไก่ที่เป็นอาหาร
มนุษย์แล้ว ส่วนขี้หรือมูลไก่ก็เป็นอาหารอย่างดีสำหรับ พืชซึ่งสามารถนำมาจำหน่ายในราคากระสอบละ 20 บาท ให้เกษตรกรในชุมชนซึ่งสามารถตักขายได้ทุกๆเดือน

การเลี้ยงไก่ไข่ของผู้หญิงบ้านห้วยโค้งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในเรื่องอาหารในชนบทบนที่ห่างไกล เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆในอนาคต


 

Other Stories

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

แต่เดิมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มะลิ ผู้หญิงเวลาแต่งงาน ฝ่ายชายจะมีสิทธิ์เลือกคู่ครอง โดยที่ฝ่ายหญิงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม...

Acquiring a leadership mind-set

Acquiring a leadership mind-set

“...Whether it is a woman or a man, anyone can be a leader. It depends on our own determination and mind-set to be that person …”

ขยะทะเลปัญหาสำคัญของคนเกาะเต่า

ขยะทะเลปัญหาสำคัญของคนเกาะเต่า

คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเกาะเต่า ในฐานะจุดดำน้ำระดับโลก หาดตามเว้าอ่าวที่มีอยู่รอบเกาะเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำ อ่าวลึกเป็นอ่าวที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเต่า เป็นจุดดำน้ำปะการังน้ำตื้น ที่มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันดี

Baan Khor Khuang Nok, Tambon Bor Klua Tai, Amphoe Bor Klua, Nan Province

Baan Khor Khuang Nok, Tambon Bor Klua Tai, Amphoe Bor Klua, Nan Province

Baan Khor Khuang Nok has always been known as the village with decent soil and clean air. However, the area has its cultivation restrictions and is meant to be a preservation area since it is located next to Doi Pu Ka’s natural park.