กล่อง “บุญ&รอด” ได้บุญและรอดจากโควิด-19

Publication Date : August 17, 2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2564  คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบกล่อง “บุญ&รอด” บรรจุยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็น ให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย ในฐานะเครือข่ายของไทยแคร์ เพื่อนำไปมอบให้แรงงานข้ามชาติที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม

ในการมอบครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ฝ่าย ได้แก่ กล่องบุญ&รอด  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายไทยแคร์ มูลนิธิรักษ์ไทย และMigrant Working Group (MWG) ได้ประสานความร่วมมือกันในการต่อสู้วิกฤติโควิด19 ครั้งนี้ โดยหลังจากพิธีมอบกล่องได้มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อนแรงงานข้ามชาติในช่วงโควิด-19 ร่วมกัน และมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายต่อไป

#RaksThaiFoundation
#MWG
#คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
#เครือข่ายไทยแคร์