มูลนิธิรักษ์ไทยในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชนตึกพม่า 5 ชั้น

Publication Date : November 24, 2021

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชนตึกพม่า 5 ชั้น ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องจากชุมชนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านการเงินและการขาดแคลนอาหาร ซึ่งการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในปัจจุบันนี้อาจถูกมองข้ามและไม่ได้รับความช่วยเหลือมากนัก

ในการนี้ได้ทางมูลนิธิรักษ์ไทยได้มี ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทยมาร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด คุณศราวุธ สุภาพรหม (Corporate Responsibility Thailand) และขอขอบคุณอุษา กัณทโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกให้แก่กิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้มูลนิธิรักษ์ไทยต้องขอขอบคุณบริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด เป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนกลุ่มนี้ และได้ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติจำนวน 600 ถุง

จากการช่วยเหลือของโครงการนี้รักษ์ไทยเองก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของแคร์นานาชาติที่มีพันธกิจเดียวกันคือเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเราจะค้นหากลุ่มผู้ประสบภัยจากเหตุการนั้น ๆ และเร่งเข้าไปส่งต่อความช่วยเหลือนั้นให้แก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในกำลังใจเพื่อให้ชุมชนได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#รักษ์ไทยสู้ภัยโควิด19
#RaksThaiFoundation